Onze opleidingen

Wij verzorgen alle opleidingen op het gebied van veiligheid en preventie: Eerste Hulp, BHV, VCA en alle mogelijke variaties. Onze opleidingen worden verzorgd door professionals met ruime ervaring en altijd met een persoonlijke touch. Zowel particulier als zakelijk kunt u deelnemen aan een van onze opleidingen. Wij zijn een door het NIBHV erkend opleidingsinstituut en werken volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis en de Reanimatieraad.

Hieronder staan de meeste opleidingen uitvoerig beschreven. Mocht u na het lezen meer informatie willen hebben of direct willen inschrijven, ga dan naar de pagina om in te schrijven door op de link 'meer info / inschrijven' te klikken. Hier vindt u ook alle informatie over kosten, locaties en dergelijke. U mag ons ook altijd bellen! We helpen u graag. MaxPrevent telefoon: 0162 - 85 25 92.

(Kinder) EHBO - (Ploegleider) BHV - VCA - Reanimatietraining (BLS / PBLS) - Kleine blusmiddelen - Preventiemedewerker

 Eerste Hulpverlener (EHBO)

Als u de opleiding Eerste Hulpverlener volgt bent u opgeleid volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis en weet u net even iets meer. MaxPrevent kiest er bewust voor om een stuk verdieping in de stof op te nemen zodat u begrijpt waarom bepaalde handelingen worden uitgevoerd. Onze EHBO opleiding behandelt de volgende ondewerpen: verbandleer, wondverzorging, reanimatie (incl. AED), brandwonden, onderkoeling, shock, en veel voorkomende ziektebeelden.

 Eerste Hulp aan Kinderen (EHAK)

Naast de basis EHBO opleiding bieden wij een opleiding EHAK aan, speciaal gericht op het verlenen van eerste hulp bij kinderen. Een absolute aanvulling op uw kennis van EHBO en een must have voor iedereen die met kinderen te maken heeft.
Reanimatietraining

Onze reanimatietraining is gericht op levens-reddend handelen bij levensbedreigende sitaties. U leert reanimeren volgens de laatste richtlijnen. Hieronder valt het geven van borstcompressies, mond-op-mond beade-mIng en het werken met een AED. Deze training duurt 1 dagdeel.
 Help, mijn kind is ziek!

Heeft u 6 of meer familieleden, medewerkers, ouders met interesse voor een informatieavond van 2 uur over het herkennen van ziekte bij kinderen, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak.

MaxPrevent wil een bijdrage leveren aan  zorg op maat voor kinderen in Nederland. Daarom organiseert MaxPrevent informatieve ouderavonden in Raamsdonksveer. Deze avonden bieden u kennis en handige tips over veelvoorkomende gezondheidsproblemen bij kinderen als koorts, koortsstuip, hersenvliesontsteking, verslikken, schaafwonden…


 Beheerder Brandmeldinstallaties (BBMI)

Een beheerder BMI is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie, zoals staat omschreven in de NEN 2654. Daarnaast fungeert hij als eerste aanspreekpunt voor de brandweer. Bedrijven die verplicht zijn een brandmeldinstallatie in het gebouw aan te leggen, dienen ook te zorgen dat er een de beheerder brandmeldinstallatie is, die aantoonbaar is opgeleid.
Bedrijfshulpverlening (BHV)

Onze opleiding bedrijfshulpverlening wordt verzorgd volgens de landelijke normen van het NIBHV. Hierbij krijgt de cursist training op alle facetten van een BHV organisatie. Onze ervaren instructeurs en lotusslachtoffers zorgen voor een praktijkgerichte training waarna u zich competent zult voelen voor calamiteiten in de dagelijkse praktijk van uw werk (en prive).

Tijdens deze 2-daagse cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Preventie
  • Brandbestrijding
  • Eerste hulpverlening
  • Communicatie en Ontruiming
De kosten voor deelname zijn inclusief cursusmateriaal, lunch en landelijk erkend certificaat.

Omgaan met kleine blusmiddelen

Het doel van de training "Omgaan met kleine blusmiddelen" is om de deelnemer meer inzicht te geven in de diverse facetten van het blussen. De training bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte, waarin wij streven om de deelnemer zoveel mogelijk te laten werken met de blusmiddelen die op de eigen werkplek ook aanwezig zijn. Door de deelnemers scenario's voor te leggen uit hun eigen werkomgeving zal een groot rendement kunnen worden gehaald uit deze training.
Het tarief voor de training "Omgaan met kleine blusmiddelen" is inclusief certificaat en gebruik van de trainingsmaterialen.

(Meer info / Direct inschrijven)

 Veiligheidschecklist aannemers (VCA)

Het VCA certificaat (bron: www.vca.nl)is met name bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Dikwijls vinden deze werkzaamheden plaats in fabrieken, installaties en op werkplaatsen en projectplaatsen.

Heeft u medewerkers waarvan het VCA certificaat verloopt of die een geldig certificaat nodig hebben?MaxPrevent heeft meerdere opleidingsmogelijkheden voor VCA of VCA-VOL.


Preventiemedewerker

Werkgevers zijn verplicht de preventietaken vorm te geven in hun bedrijf. Zij kunnen daarvoor één of meerdere werknemers aanwijzen: de preventiemedewerker(s). Dit zijn eigen werknemers die de werkgever bijstaan in de dagelijkse zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Zij zijn een goed toegankelijk aanspreekpunt voor collega’s met vragen over veiligheid en gezondheid op de werkvloer. De preventiemedewerker ondersteunt zijn collega’s bij het werken volgens de veiligheidsvoorschriften en geeft hen zonodig voorlichting en instructie. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet instemmen met de preventietaken.

Inclusief instructie, lesmaterialen, theorieboek, examenkosten en certificaat NIBHV.

(Meer info / Direct inschrijven)