Uw veiligheid, onze expertise!


MaxPrevent is in 2009 gestart als opleidings- en adviesbureau
op het gebied van bedrijfsveiligheid met het verzorgen van de opleidingen bedrijfshulpverlening en VCA. In de loop van de
jaren hebben we ons dienstenpakket dusdanig uitgebreid dat we 
voor iedere branche een passende oplossing kunnen bieden op het gebied van bedrijfsveiligheid. We leveren maatwerk gebaseerd op elke specifieke bedrijfssituatie. Daarbij staat de vraag en de visie van de klant steeds centraal. Dit in combinatie met onze expertise zorgt ervoor dat ieder bedrijf een veiligere werkplek wordt en blijft en dat werkt tevens kostenbesparend!

Onze gediplomeerde instructeurs/docenten en consultants hebben ruime ervaring als ambulanceverpleegkundige, brandweerman, Process Safety Engineer of veiligheidskundige.
MaxPrevent werkt inmiddels met een team van 15 ambitieuze professionals aan uw veiligheid. Dit doen we vanuit onze overtuiging dat veiligheid, gezondheid en welzijn alleen door het stellen van hoge kwaliteitseisen met betrekking tot het leveren van onze diensten gerealiseerd kan worden. 

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te borgen zijn wij gecertificeerd door het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV), het CCV, Het Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatieraad (NRR). Voor het toetsen van de door ons opgestelde Risico Inventarisatie en Evaluatie maken we gebruik van externe gecertificeerde kerndeskundigen. Wij staan voor het leveren van kwaliteit en deskundigheid tegen een concurrerende prijs.

In het verlengde van onze overtuiging en het maatschappelijk verantwoord ondernemen is MaxPrevent bedenker en initiatiefnemer voor het tactisch plaatsen van AED's binnen de gemeente Geertruidenberg. Hiermee is de kans op overleven na een hartstilstand aanzienlijk vergroot doordat beschikbaar gestelde AED's binnen de 6 minuten gestelde normtijd inzetbaar kunnen zijn. MaxPrevent draagt zorg voor het onderhoud aan de AED's en buitenkasten waardoor een goede operationaliteit gegarandeerd blijft. Daarnaast zijn we voortdurend bezig met het optimaliseren van het netwerk van AED's om de gemeente Geertruidenberg "hartveilig" te houden.

Patrick de Wit
Directeur MaxPrevent